Stoomsterilisatie

Validatie van stoomsterilisatoren voor medische hulpmiddelen geschied volgens Nederlandse D6103b of Europese EN ISO 17665 Richtlijn.

De rapportage is nederlandstalig.

Uitvoering, verantwoordelijkheden, interpretatie en verslaglegging zijn hier in opgenomen.

 

Vloeistofsterilisatie

Validatie van stoom/watersterilisatie processen voor waterige vloeistoffen in gesloten containers vogens Richtljn R6107.

Deze sterilisatoren bevinden zich meestal in de Apotheek en kunnen door Vali-Desk conform regelgeving worden gevalideerd.