Bij de aanvraag van een offerte zal samen met opdrachtgever worden vastgesteld welke processen gemeten dienen te worden.

Aan de hand van het aantal metingen, zal er een offerte worden uitgebracht.
 
Zodra met betrekking tot het functioneren van de sterilisator/desinfector ten aanzien van de desbetreffende richtlijnen afwijkingen worden geconstateerd, wordt overleg gevoerd met de vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

Bij geconstateerde problemen is Vali-Desk bereid om een bijdrage te leveren om deze op te lossen.

Vali-desk zal binnen het kader van de opdracht trachten zoveel mogelijk tegemoet te komen aan bij validaties vaak optredende ad-hoc situaties en zich bereidwillig opstellen ten einde een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat te bereiken.