Met ruim 20 jaar ervaring als validatietechnicus, heb ik mij de afgelopen zes jaar intensief verdiept in hoe de validatie van reiniging/desinfectie van flexibele endoscopen gerealiseerd zou kunnen worden.

Dit heeft geleid tot een validatiemethodiek die het mogelijk maakt een belangrijke lijst van criteria te kunnen beoordelen.

De methodiek sluit aan op het kwaliteitshandboek Sferd. De te valideren (mogelijke) criteria worden in overleg met DRSD en leverancier opgesteld.

De toegepaste methodiek heeft geen invloed op de procesparameters van de desinfector. 


De metingen worden uitgevoerd met een surrogaatscoop (Wassenburg), dit geeft een exact beeld van het proces van reiniging/ desinfectie van de endoscoop.


Criteria worden op deze site vermeld.

De validatieapparatuur is gecertificeerd door VSL, voorheen NMI (Nederlands Meet Instituut).

Hierdoor is het mogelijk om rapportage te maken volgens de wet op de Medische Hulpmiddelen.