Het proces wordt getoetst op flow, dosering en temperatuur

Onderstaande criteria welke kunnen worden beoordeeld.

–         Identificatie van desinfector

–         Beoordeling volgens EN ISO15883-1/ EN ISO15883-4

–         Bij aanwezigheid van een desinfectieprogramma, bepaling van de temperatuurverdeling op de wandoppervlakte tijdens de desinfectiefase

–         Bij aanwezigheid van een reinigingprogramma, bepaling van de temperatuurverdeling op de wandoppervlakte tijdens de reinigingfase

–         Vaststellen flow in kanalen

–         Testen disconnectie kanalen

–         Testen obstructie kanalen

–         Tosie- Flexie test

–         Vaststellen van dosering in reiniging en desinfectie

–         Controle van de aanwijzende en registrerende instrumenten

–         Validatie van de gecontroleerde processen ingesteld volgens leverancier

–         Effectiviteit processen

–         Reproduceerbaarheid

–         Vaststelling van primaire gebreken.